ໂອກາດມາຮອດແລ້ວ

ສຳລັບໃຜທີ່ຢາກເປັນຄອບຄົວ ລາວວິວັດ ຕອນນີ້ພວກເຮົາຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
———————————————————-
ວຸດທິການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ ໄດ້ພາສາອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
———————————————————

ເອກະສານປະກອບມີ:

  • ໃບຊີວະປະຫວັດ
  • ໃບປະກາດ+ໃບຄະແນນ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ບໍ່ກາຍ 3ເດືອນ )
  • ກ໊ອບປີ້ ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ
  • ຖ້າມີໃບຜ່ານງານ ຫລື ໃບຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ໃຫ້ເອົາຕິດຂັດມານຳ
  • ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 1ໃບ

📍 ຍື່ນເອກະສານສະຫມັກຜ່ານທາງ Email: Chatmanee_pit@laovivat.com

ດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກວຽກ ກົດບ່ອນນີ້

https://drive.google.com/file/d/12ooqxrOS2TGOjuRXrtOlk2UmrGyRhGTG