ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຂອງລາວວິວັດປະກັນໄພ September 4, 2020 – Posted in: News

🛡 ເກາະຄຸ້ມກັນດ່ານທຳອິດ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເບິ່ງແຍງໂຕທ່ານ 🛡

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຂອງລາວວິວັດປະກັນໄພ
✅ ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ OPD 530,000ກີບ/ຄັ້ງ 30ຄັ້ງ/ປີ
✅ ຄຸ້ມຄອງຄ່າປິ່ນປົວ Covid-19
✅ ຄຸ້ມຄອງຄ່າປິ່ນປົວ PM2.5

ສົນໃຈຕິດຕໍ່
☎ HotLine: 021 22 66 88
📲 WhatsApp: 020 5553 1079
ຫຼື 📩 Inbox ມາຫາເຮົາໄດ້ເລີຍ
#ລາວວິວັດປະກັນໄພຄິດເພື່ອທຸກຊີວິດ
#ປະກັນໄພລາວ ดูน้อยลง