ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທີມງານຂອງ ບໍລິສັດ ວິກຕໍເລຍ ນາຍຫນ້າປະກັນໄພ (Victoria Broker) September 4, 2020 – Posted in: News

ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທີມງານຂອງ ບໍລິສັດ ວິກຕໍເລຍ ນາຍຫນ້າປະກັນໄພ (Victoria Broker) ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈັນສະຫມອນ ສີໄຊທອງ ບໍລິສັດ ຂໍຂອບໃຈທີ່ເຊື່ອຫມັ້ນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການປະກັນໄພແລະການບໍລິການຂອງ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ແລະ ຈະຮ່ວມມືກັນພັກດັນຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຫລັກປະກັນທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນການດຳເນີນຊີວິດ.

#ລາວວິວັດປະກັນໄພ
#LaovivatInsurance
#ຄິດເພື່ອທຸກຊີວິດ