ເຂົ້າເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານດ້ານປະກັນໄພທີ່ຄະນະ ກະເສດສາດ October 22, 2020 – Posted in: News

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ຄະນະ ກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນຳໂດຍ ທ່ານ ທອງອຸ້ມ ອິນທະພອນ, ທ່ານ ຮສ ທອງຫລອມ ພົມມະວົງ ຮອງຄະນະບໍດີທັງສອງທ່ານ, ບັນດາພະນັກງານ ແລະ ນ້ອງນັກສຶກສາທຸກໆທ່ານ ທີ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການປະກັນໄພ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດທາງ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ ເຂົ້າເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານດ້ານປະກັນໄພໃນວັນທີ 21/10/2020 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຮ່ວມກັນພັກດັນໃຫ້ ປະຊາຊົນເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການວາງແຜນປະກັນໄພ ແລະເປັນຫລັກປະກັນທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນການດຳເນີນຊີວິດ.

#ຄິດ ເພື່ອ ທຸກຊີວິດ