Continue reading...

ເຂົ້າເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານດ້ານປະກັນໄພທີ່ຄະນະ ກະເສດສາດ October 22, 2020 – Posted in: News

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ຄະນະ ກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນຳໂດຍ ທ່ານ ທອງອຸ້ມ ອິນທະພອນ, ທ່ານ ຮສ ທອງຫລອມ ພົມມະວົງ ຮອງຄະນະບໍດີທັງສອງທ່ານ, ບັນດາພະນັກງານ…

Continue reading
Continue reading...

ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທີມງານຂອງ ບໍລິສັດ ວິກຕໍເລຍ ນາຍຫນ້າປະກັນໄພ (Victoria Broker) September 4, 2020 – Posted in: News

ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທີມງານຂອງ ບໍລິສັດ ວິກຕໍເລຍ ນາຍຫນ້າປະກັນໄພ (Victoria Broker) ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈັນສະຫມອນ…

Continue reading
Continue reading...

ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຮ່ວມນຳສະເຫນີກິດຈະກຳການກວດສະພາບລົດໃນຊ່ວງລະດູຝົນພ້ອມໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ August 28, 2020 – Posted in: News

ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໄຍໃນຄວາມປອດໄພຂອງທຸກທ່ານ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຮ່ວມນຳສະເຫນີກິດຈະກຳການກວດສະພາບລົດໃນຊ່ວງລະດູຝົນພ້ອມໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການຄຸ້ມຄອງປະກັນ…

Continue reading
Continue reading...

5 ວິທີປ້ອງກັນໄຟ້າລັດວົງຈອນ August 20, 2020 – Posted in: News

5 ວິທີປ້ອງກັນໄຟ້າລັດວົງຈອນ
1. ໃຊ້ເຊີກິດເບຣກເກີ
ຖ້າບ້ານຜູ້ໃດຍັງໃຊ້ເບຣກເກີ້ແບບເກົ່າຢູ່ ຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ ເຊີກິດເບຣກເກີ້ ເພາະເປັນອຸປະກອນທີ່ມີລະບົບຕັດກະແສໄຟ້າອັດຕະໂນມັດ…

Continue reading
Continue reading...

ກົມຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດແລະການປະກັນໄພ (ຄລປ) ທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ ເພື່ອຮັບຊາບຜົນການດຳເນີນງານໃນປີທີ່ຜ່ານມາ August 5, 2020 – Posted in: News

ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ທຳມະວົງ ຫົວຫນ້າ…

Continue reading